Wat is Open Cirkel?

Open Cirkel is een vereniging die opgericht is door ouders uit Izegem met een kind met een autismespectrumstoornis.

De vereniging is gegroeid vanuit de V.V.A.(Vereniging Voor Autisme) die in 2004 een oproep deed voor het opstarten van een netwerkgroep in Izegem. Enkele ouders engageerden zich en organiseerden nu en dan een leuke kooknamiddag voor de kinderen of een uitstap naar een indoorspeelplein buiten de normale openingsuren.

In 2005 werden subsidies aangevraagd en werd de vereniging ‘Open Cirkel’ opgericht, waarbij de ouders het bestuur vormden. Het bestuur werd doorheen de jaren versterkt en het is de bedoeling dat het bestuur zich verder blijft vernieuwen met ouders die willen participeren in de vereniging.